Wyświetla się komunikat "Oprogramowanie Windows Update jest uruchomione." (Windows)

Jeśli instalujesz aplikację ScanSnap Home w trakcie działania aktualizacji Windows, instalacja może się nie powieść.

Ten komunikat pojawia się, gdy aktualizacja Windows ma jeden z następujących statusów.

  • Instalowanie

  • Oczekiwanie na ponowne uruchomienie

Kliknij przycisk [Anuluj] w oknie komunikatu, aby zatrzymać instalację aplikacji ScanSnap Home, zastosuj wszystkie aktualizacje Windows, po czym ponownie zainstaluj ScanSnap Home.