De dragerfolie wordt niet soepel ingevoerd/Als er een papierstoring optreedt

Als de dragerfolie niet soepel wordt ingevoerd of als er een papierstoring optreedt, controleert u het volgende:

Hebt u de dragerfolie juist in de ScanSnap geladen?

Laad de dragerfolie op de juiste manier.

Voor details over het laden van de dragerfolie, raadpleeg Documenten scannen die groter zijn dan A4- of Letter-formaat.

Hebt u de dragerfolie juist in de ScanSnap geladen?

Laad de dragerfolie op de juiste manier.

Voor details over het laden van de dragerfolie, raadpleeg Documenten scannen die groter zijn dan A4- of Letter-formaat.

Zie Documenten scannen die groter zijn dan A4- of Letter-formaat (met de dragerfolie) voor meer informatie over het plaatsen van de dragerfolie.

Hebt u dik papier in de dragerfolie gelegd?

Er is een limiet aan de dikte van het papier dat met de dragerfolie kan worden gescand. Het scannen van een dragerfolie met een papier dat deze limiet overschrijdt, kan de dragerfolie beschadigen of een papierstoring veroorzaken.

Raadpleeg Documenten die kunnen worden gescand met de ScanSnap voor meer informatie over de papierdikte die met de dragerfolie kan worden gescand.

Hebt u de dragerfolie gescand terwijl de uitvoerbaan geopend was?

Het scannen van een dragerfolie met de uitvoerbaan open kan de dragerfolie beschadigen of een papierstoring veroorzaken.

U moet de uitvoerbaan sluiten om de dragerfolie te scannen.

De uitvoerbaan sluiten
De uitvoerbaan sluiten

Is de rollenset versleten?

Vervang de rollenset als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Op het aanraakscherm van de ScanSnap wordt op Instellingen op het startscherm een melding weergegeven om de rollenset te vervangen.

 • Er is een jaar voorbij sinds u de rollenset in gebruik nam.

Zie De rollenset vervangen voor meer informatie over het vervangen van de rollenset.

Vervang de rollenset.

Voor details, raadpleeg De rollenset vervangen.

Is de rollenset vuil?

Maak de rollenset schoon.

Voor details over het reinigen, raadpleeg Regelmatig onderhoud.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Is de toevoer- of de uitwerprol vuil?

Reinig de toevoer- en uitwerprol.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Bevinden er zich vreemde voorwerpen in de ScanSnap?

Voer volgende zaken uit:

 1. Verwijder het document uit de ADF-papierbaan (afdekking).

  Verwijder het document uit de toevoerbaan.

 2. Trek de ADF-vrijmaaklip naar u toe om het ADF-bovendeel te openen.

  Het ADF-bovendeel openen
 3. Open de bovenklep en de uitvoerbaan.

  De bovenklep openen
  De bovenklep openen
 4. Verwijder vreemde voorwerpen binnenin de ScanSnap.

 5. Sluit het bovendeel van de ADF.

  Sluit het ADF-bovendeel tot dit op zijn plaats klikt.

  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat het ADF-bovendeel volledig gesloten is.

   Anders kan het papier blokkeren of kunnen er zich toevoerfouten of foute afbeeldingen voordoen.

 6. Sluit de bovenklep en de uitvoerbaan.

  Sluit de bovenklep tot deze op zijn plaats klikt.

  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat de bovenklep volledig gesloten is.

   Anders kan het papier blokkeren of kunnen er zich toevoerfouten of foute afbeeldingen voordoen.

Is de dragerfolie vuil?

Voer een van de volgende zaken uit:

Hebt u alleen de dragerfolie continu gescand?

Voer ongeveer 50 vel PPC-papier (gerecycled papier) in voordat u gaat scannen met de dragerfolie.

Het PPC-papier (recyclagepapier) kan leeg of bedrukt zijn.