Okno [Opcja pliku PDF]

Okno [Opcja pliku PDF] pojawi się, gdy klikniesz przycisk [Opcja] dla [Ustawienia skanowania] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile].

Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów w formacie PDF (*.pdf) można ustawić, czy obrazy będą konwertowane na pliki PDF z możliwością wyszukiwania oraz liczbę stron dla dokumentu, z którego tworzone są zeskanowane obrazy.

W tej części opisano elementy ustawienia dostępne, gdy dla zeskanowanych obrazów miejscem docelowym zapisu jest folder lokalny lub folder sieciowy. Jeden z folderów lokalnych to folder zsynchronizowany z usługą w chmurze.

UWAGA
 • Nie można skanować dokumentów za pomocą skanera ScanSnap podczas, gdy wyświetla się ono [Opcja pliku PDF].

PDF z możliwością wyszukiwania
Pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania]

To pole wyboru zostanie wyświetlone w następujących warunkach:

 • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty]

 • Kiedy typ dokumentu to [Wizytówki], wybierz [Komputer (Skanuj do pliku)] zamiast [Typ] w [Zarządzanie opcjami]. Następnie [Wyślij do] Wybierz opcję inną niż [Szybkie menu].

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, tekst na obrazie będzie rozpoznawany w języku określonym w zakładce [Tytuł] lub w zakładce [Nazwa pliku] w oknie [Ustawienia szczegółowe] i zostanie utworzony plik PDF z możliwością wyszukiwania.

To ustawienie ma wpływ na pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania] w zakładce [Format pliku] okna [Ustawienia szczegółowe].

Jeśli wybrano [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w Okno [Dodaj nowy profil] lub Okno [Edytuj profile], to pole wyboru zostanie wyłączone.

WSKAZÓWKA
 • Nawet jeśli wybierzesz [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile], możesz utworzyć plik PDF z możliwością wyszukiwania.

  W takim wypadku z większej liczby języków możesz wybrać język tekstu do rozpoznawania.

Podział na strony PDF

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty] lub [Rachunki].

Utwórz jeden plik PDF ze wszystkich arkuszy

Obrazy ze wszystkich zeskanowanych dokumentów są zapisywane jako jeden plik PDF.

Utwórz plik PDF o określonej liczbie arkuszy

Obrazy zeskanowanych dokumentów są zapisywane według określonej liczby arkuszy, jako pojedynczy plik PDF.

Określ liczbę arkuszy od 1 do 999.

Niezależnie od ustawienia podziału na strony PDF, maksymalna liczba stron dla pliku PDF wynosi 1000.

Tryb wyjściowy
Pole wyboru [Zapisz w formacie PDF/A-1b]

Po zaznaczeniu tego pola wyboru obrazy zeskanowanych dokumentów będą zapisywane w formacie pliku PDF, zgodnym z PDF/A-1b. [Hasło] jest wyłączone podczas tworzenia pliku PDF zgodnego z formatem PDF/A-1b.

Hasło
Pole wyboru [Ustaw hasło dla pliku PDF]

Po zaznaczeniu tego pola wyboru, kiedy zapisujesz zeskanowany obraz w formacie PDF, pojawi się okno, w którym możesz ustawić hasło do otwierania pliku PDF. Hasło może zawierać maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych i symboli.

Pole wyboru [Użyj ustawionego hasła]

Dostępne po zaznaczeniu pola wyboru [Ustaw hasło dla pliku PDF].

Zaznacz to pole wyboru, aby określić takie samo hasło dla wszystkich zeskanowanych obrazów w formacie PDF.

Aby określić hasło, wprowadź maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych i symboli w pole wprowadzania [Hasło] i pole wprowadzania [Potwierdź].

PDF z możliwością wyszukiwania
Pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania]

To pole wyboru zostanie wyświetlone w następujących warunkach:

 • Kiedy typ dokumentu to [Dokumenty]

 • Jeśli typem dokumentu jest [Wizytówki], wybierz [Mac (Skanuj do pliku)] dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] i wybierz opcję inną niż [Szybkie menu] dla [Wyślij do].

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, tekst na obrazie będzie rozpoznawany w języku określonym w zakładce [Tytuł] lub w zakładce [Nazwa pliku] w oknie [Ustawienia szczegółowe] i zostanie utworzony plik PDF z możliwością wyszukiwania.

To ustawienie ma wpływ na pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania] w zakładce [Format pliku] okna [Ustawienia szczegółowe].

Jeśli wybrano [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w Okno [Dodaj nowy profil] lub Okno [Edytuj profile], to pole wyboru zostanie wyłączone.

WSKAZÓWKA
 • Nawet jeśli wybierzesz [ABBYY Scan to Searchable PDF] dla [Wyślij do] w oknie [Dodaj nowy profil] lub w oknie [Edytuj profile], możesz utworzyć plik PDF z możliwością wyszukiwania.

  W takim wypadku z większej liczby języków możesz wybrać język tekstu do rozpoznawania.

Podział na strony PDF

Pojawia się, kiedy typ dokumentu to [Dokumenty].

Utwórz jeden plik PDF ze wszystkich arkuszy

Obrazy ze wszystkich zeskanowanych dokumentów są zapisywane jako jeden plik PDF.

Utwórz plik PDF o określonej liczbie arkuszy

Obrazy zeskanowanych dokumentów są zapisywane według określonej liczby arkuszy, jako pojedynczy plik PDF.

Określ liczbę arkuszy od 1 do 999.

Niezależnie od ustawienia podziału na strony PDF, maksymalna liczba stron dla pliku PDF wynosi 1000.

Hasło
Pole wyboru [Ustaw hasło dla pliku PDF]

Po zaznaczeniu tego pola wyboru, kiedy zapisujesz zeskanowany obraz w formacie PDF, pojawi się okno, w którym możesz ustawić hasło do otwierania pliku PDF. Hasło może zawierać maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych i symboli.

Pole wyboru [Użyj ustawionego hasła]

Dostępne po zaznaczeniu pola wyboru [Ustaw hasło dla pliku PDF].

Zaznacz to pole wyboru, aby określić takie samo hasło dla wszystkich zeskanowanych obrazów w formacie PDF.

Aby określić hasło, wprowadź maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych i symboli w pole wprowadzania [Hasło] i pole wprowadzania [Potwierdź].