Sprawdzanie statusu połączenia przy pomocy polecenia PING

Sprawdź, czy komputer może się komunikować ze skanerem ScanSnap przy pomocy polecenia PING.

 1. Sprawdź adres IP skanera ScanSnap.

  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

  2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

  3. Naciśnij [Dane Wi-Fi], aby wyświetlić ekran [Informacje o skanerze ScanSnap].

  4. Sprawdź [Adres IP] w zakładce [Sieć].

  Sprawdź adres IP skanera ScanSnap przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 2. Wyświetl okno [Wiersz polecenia].

  Aby poznać szczegóły dotyczące Menedżera urządzeń, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno [Wiersz polecenia].

 3. Wprowadź poniższe informacje w punkcie, w którym miga kursor i naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

  ping <adres IP skanera ScanSnap>

  Pomiędzy poleceniem PING a adresem IP wymagana jest spacja.

  Wiersz polecenia
 4. Sprawdź rezultat polecenia.

  • Kiedy komputer komunikuje się w prawidłowy sposób ze skanerem ScanSnap

   "Reply from ... : bytes...." pojawi się.

   Wiersz polecenia
  • Kiedy komputer nie komunikuje się w prawidłowy sposób ze skanerem ScanSnap

   Pojawi się błąd, taki jak "Request timed out." i "Destination host unreachable.".

   Wiersz polecenia
 1. Sprawdź adres IP skanera ScanSnap.

  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

  2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

  3. Naciśnij [Dane Wi-Fi], aby wyświetlić ekran [Informacje o skanerze ScanSnap].

  4. Sprawdź [Adres IP] w zakładce [Sieć].

  Sprawdź adres IP skanera ScanSnap przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 2. Na pasku bocznym w aplikacji Finder na komputerze wybierz [Aplikacje] [Narzędzia] i kliknij dwukrotnie [Terminal], aby uruchomić.

 3. Wprowadź poniższe informacje w punkcie, w którym miga kursor i naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

  ping -c 4 <adres IP skanera ScanSnap>

  Pomiędzy "ping", "-c", "4" i "<adresem IP skanera ScanSnap>" wymagana jest spacja.

  Terminal
 4. Sprawdź rezultat polecenia.

  • Kiedy komputer komunikuje się w prawidłowy sposób ze skanerem ScanSnap

   Pojawia się "0.0% packet loss".

   Terminal
  • Kiedy komputer nie komunikuje się w prawidłowy sposób ze skanerem ScanSnap

   Pojawia się "100.0% packet loss".

   Terminal