Konfigurowanie ustawień Wi-Fi

Użyj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do skonfigurowania ustawień Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

W narzędziu ScanSnap Wireless Setup Tool można określić następujące ustawienia:

 • Łączenie skanera ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu

 • Ustawianie adresu IP i nazwy skanera ScanSnap

 • Ustawianie adresu IP, nazwy i hasła skanera ScanSnap

 • Konfigurowanie ustawień wymaganych do łączenia skanera ScanSnap z komputerem

 • Sprawdzanie połączenia między skanerem ScanSnap a komputerem lub urządzeniem mobilnym

 • Diagnozowanie statusu komunikacji między skanerem ScanSnap a bezprzewodowym punktem dostępu

 • Sprawdzanie informacji o sieci, takich jak nazwa sieci (SSID) i adres MAC

 • Resetowanie ustawień Wi-Fi

 • Rejestrowanie komputera, z którym skaner ScanSnap będzie połączony przez Wi-Fi

 • Uzyskiwanie ustawień Wi-Fi komputera i konfigurowanie ich dla skanera ScanSnap

 • Konfigurowanie serwera DNS

 • Konfigurowanie serwera proxy

 • Konfigurowanie ustawień Wi-Fi w taki sposób, aby używany był tryb połączenia bezpośredniego

 • Zmiana trybu bezprzewodowego

 • Włączanie roamingu

 • Konfigurowanie częstotliwości połączenia

 • Rejestrowanie wielu miejsc docelowych

 • Rejestrowanie certyfikatu klienta lub certyfikatu CA

W tej części omówiono sposób uruchamiania narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool w aplikacji ScanSnap Home.

Szczegóły dotyczące sposobu używania narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

UWAGA
 • Skaner ScanSnap nie może być połączony jednocześnie z dwoma lub więcej komputerami lub urządzeniami przenośnymi.

 • Jeśli występują dwa rodzaje SSID (2,4 GHz i 5 GHz) bezprzewodowego punktu dostępu, użyj SSID 2,4 GHz.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
 4. Kliknij przycisk [Konfiguracja połączenia bezprzewodowego], aby uruchomić narzędzie ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool i skonfiguruj ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Jeśli nie można uruchomić narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool mimo że skaner ScanSnap jest połączony z komputerem za pomocą kabla USB, zapoznaj się z Skanera ScanSnap nie można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB i podejmij odpowiednie kroki.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
 4. Kliknij przycisk [Konfiguracja połączenia bezprzewodowego], aby uruchomić narzędzie ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool i skonfiguruj ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Jeśli nie można uruchomić narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool mimo że skaner ScanSnap jest połączony z komputerem za pomocą kabla USB, zapoznaj się z Skanera ScanSnap nie można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB i podejmij odpowiednie kroki.