Nie można zalogować się za pomocą konta ScanSnap

Jeśli nie można zalogować się za pomocą konta ScanSnap, nawet jeśli jesteś w regionie, w którym dostępne są konta ScanSnap, sprawdź następujące przyczyny:

Czy w ustawieniach regionu komputera, którego używasz ustawiono region, w którym konta ScanSnap nie są dostępne?

Nawet jeśli jesteś w regionie, w którym konta ScanSnap są dostępne, jeśli w ustawieniach Twojego komputera wybrano region, w którym nie są dostępne konta ScanSnap, nie będziesz mógł zalogować się za pomocą konta ScanSnap.

Zmień ustawienie regionu w swoim komputerze w następujący sposób, po czym zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

 1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

 2. Zmień ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Sprawdzenie lub zmiana ustawień regionalnych.

 3. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

  1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

   Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

  3. Wybierz zakładkę [Konto] i zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [konto ScanSnap].

 1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

 2. Zmień ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

  1. Wybierz [Ustawienia systemu] w menu Apple (Znaczek Apple), aby wyświetlić okno ustawień systemu.

  2. Wybierz [Język i region], aby wyświetlić listę [Ogólne], aby wyświetlić okno [Język i region].

  3. Zmień ustawienia w [Region] na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

  4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno ustawień systemu, a następnie zrestartuj komputer.

 3. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

  1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

   Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

  3. Wybierz zakładkę [Konto] i zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [konto ScanSnap].