Wyświetli się komunikat informujący, że aktywacja licencji nie zakończono powiodła się podczas logowania się w oknie preferencji (ScanSnap Home 2.9 lub wcześniej)

WSKAZÓWKA
 • Wersja ScanSnap Home 2.10 lub później nie wymaga licencji aktywacyjnej.

  Aby zaktualizować program ScanSnap Home do najnowszej wersji, patrz Aby zaktualizować oprogramowanie.

Po zalogowaniu się do ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap, jeśli wyświetla się komunikat informujący, że aktywacja licencji nie powiodła się, sprawdź poniższe możliwości.

Czy region, w którym używasz skanera ScanSnap różni się od regionu wybranego podczas rejestracji konta ScanSnap?

Aby zalogować się na koncie ScanSnap, region, którym zarejestrowano konto ScanSnap musi być taki sam jak region, w którym ScanSnap jest aktualnie używany.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kiedy zmieniasz ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap

  1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

  2. Zmień ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Sprawdzenie lub zmiana ustawień regionalnych.

  3. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

   1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

   2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

   3. Wybierz zakładkę [Konto] i zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap].(zalecane)].

 • Kiedy rejestrujesz konto ScanSnap, wybierając ten sam region, który został ustawiony w komputerze

  WSKAZÓWKA
  • Aby dowiedzieć się, w jakich regionach można zarejestrować konto ScanSnap, zobacz tutaj.

  1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

  2. Sprawdź ustawienie regionu w komputerze.

   Szczegóły można znaleźć w Sprawdzenie lub zmiana ustawień regionalnych.

  3. Dezaktywuj licencję dla zarejestrowanego konta ScanSnap.

   1. Wprowadź adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap i wybierz region, który został wskazany podczas tworzenia konta ScanSnap na stronie zarządzania kontem ScanSnap do zalogowania się.

   2. Kliknij [Remove license activation] dla [Current License Information].

   3. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć numer bieżącej licencji.

  4. Określ region, który zaznaczyłeś w kroku 2 i zarejestruj konto ScanSnap jako nowe.

   1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

   2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

   3. Wybierz zakładkę [Konto] i kliknij [Jeśli konto nie jest zarejestrowane, kliknij tutaj].

   4. Kliknij przycisk [ScanSnap account registration] na stronie zarządzania kontem ScanSnap.

   5. Dla [Location] w oknie [ScanSnap account registration] wybierz region zaznaczony w kroku 2 i postępuj według instrukcji pokazanych w oknie, aby zarejestrować konto ScanSnap.

  5. Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail dla konta ScanSnap i hasło, w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)] w oknie preferencji aplikacji ScanSnap Home.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kiedy zmieniasz ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap

  1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

  2. Zmień ustawienia regionalne w komputerze na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

   1. Wybierz [Ustawienia systemu] w menu Apple (Znaczek Apple), aby wyświetlić okno ustawień systemu.

   2. Wybierz [Język i region], aby wyświetlić listę [Ogólne], aby wyświetlić okno [Język i region].

   3. Zmień ustawienia w [Region] na region wybrany podczas rejestracji konta ScanSnap.

   4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno ustawień systemu, a następnie zrestartuj komputer.

  3. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

   1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

   3. Wybierz zakładkę [Konto] i zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap (zalecane)].

 • Kiedy rejestrujesz konto ScanSnap, wybierając ten sam region, który został ustawiony w komputerze

  WSKAZÓWKA
  • Aby dowiedzieć się, w jakich regionach można zarejestrować konto ScanSnap, zobacz tutaj.

  1. Wyjdź ze ScanSnap Home.

  2. Sprawdź ustawienie regionu w komputerze.

   1. Wybierz [Ustawienia systemu] w menu Apple (Znaczek Apple), aby wyświetlić okno ustawień systemu.

   2. Wybierz [Język i region] z listy [Ogólne].

    Sprawdź region dla [Region] w oknie [Język i region].

  3. Dezaktywuj licencję dla zarejestrowanego konta ScanSnap.

   1. Wprowadź adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap i wybierz region, który został wskazany podczas tworzenia konta ScanSnap na stronie zarządzania kontem ScanSnap do zalogowania się.

   2. Kliknij [Remove license activation] dla [Current License Information].

   3. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć numer bieżącej licencji.

  4. Określ region, który zaznaczyłeś w kroku 2 i zarejestruj konto ScanSnap jako nowe.

   1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

    Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

   3. Wybierz zakładkę [Konto] i kliknij [Jeśli konto nie jest zarejestrowane, kliknij tutaj].

   4. Kliknij przycisk [ScanSnap account registration] na stronie zarządzania kontem ScanSnap.

   5. Dla [Location] w oknie [ScanSnap account registration] wybierz region zaznaczony w kroku 2 i postępuj według instrukcji pokazanych w oknie, aby zarejestrować konto ScanSnap.

  5. Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap (zalecane)] w oknie preferencji ScanSnap Home.