Wyświetli się komunikat informujący, że nie można zalogować się za pomocą aktualnie używanego skanera ScanSnap (ScanSnap Home 2.9 lub wcześniej)

WSKAZÓWKA
 • Wersja ScanSnap Home 2.10 lub później nie wymaga licencji aktywacyjnej.

  Aby zaktualizować program ScanSnap Home do najnowszej wersji, patrz Aby zaktualizować oprogramowanie.

Po zalogowaniu się do ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap, jeśli wyświetli się komunikat informujący, że nie można się zalogować za pomocą aktualnie używanego konta ScanSnap, sprawdź poniższe możliwości.

Czy wielokrotnie logowano się i wylogowywano z konta ScanSnap? (Kiedy znajdujesz się w regionie, w którym konta ScanSnap są dostępne)

Jeśli wielokrotnie się logujesz i wylogowujesz, albo wielokrotnie dezaktywujesz licencję bez konta ScanSnap w określonym okresie, nie będziesz mógł się ponownie zalogować.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Logowanie za pomocą konta ScanSnap

  Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

  Konta ScanSnap można rejestrować w następujący sposób.

  1. W oknie preferencji kliknij [Jeśli konto nie jest zarejestrowane, Kliknij tutaj], aby wyświetlić stronę rejestracji konta ScanSnap.

  2. Kliknij przycisk [ScanSnap account registration].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby zarejestrować konto ScanSnap.

  3. Zaloguj się, wprowadzając zarejestrowany adres e-mail dla konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)] w oknie preferencji.

  1. W oknie preferencji kliknij [Jeśli konto nie jest zarejestrowane, Kliknij tutaj], aby wyświetlić stronę rejestracji konta ScanSnap.

  2. Kliknij przycisk [ScanSnap account registration].

   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby zarejestrować konto ScanSnap.

  3. Zaloguj się, wprowadzając zarejestrowany adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap (zalecane)] w oknie preferencji.

   

 • Logowanie bez pomocy konta ScanSnap

  Jeśli logujesz się bez konta ScanSnap, zapoznaj się z Zapytania dotyczące problemów z aplikacją ScanSnap Home i skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.

Czy wielokrotnie logowano się i wylogowywano w oknie preferencji? (Kiedy znajdujesz się w regionie, w którym konta ScanSnap nie są dostępne)

Jeśli wielokrotnie się logujesz i wylogowujesz, albo wielokrotnie dezaktywujesz licencję w określonym okresie, nie będziesz mógł się ponownie zalogować.

Jeśli logujesz się bez konta ScanSnap, zapoznaj się z Zapytania dotyczące problemów z aplikacją ScanSnap Home i skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.