Wyświetla się komunikat informujący, że ten produkt jest już zainstalowany na Twoim komputerze

Instalując aplikację ScanSnap Home, jeśli wyświetli się komunikat informujący, że ten produkt jest już zainstalowany na Twoim komputerze, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy aplikacja ScanSnap Home jest już zainstalowana na Twoim komputerze?

Jeśli aplikacja ScanSnap Home jest już zainstalowana na Twoim komputerze, sprawdź jej prawidłowe działanie.

Jeśli aplikacja ScanSnap Home nie została zainstalowana na Twoim komputerze lub jeśli nie możesz w normalny sposób uruchomić ScanSnap Home, odinstaluj ScanSnap Home, a następnie zainstaluj ją ponownie w następujący sposób.

 1. Aby w sposób ręczny odinstalować aplikację ScanSnap Home, użyj narzędzia do dezinstalacji (SSHomeClean.exe).

  Aby poznać szczegóły jak używać narzędzia do dezinstalacji, wykonaj wyszukiwanie w "SSHomeClean.exe" w ScanSnap FAQ, kliknij odpowiednie łącze, wyświetlone w wynikach wyszukiwania i zapoznaj się z informacjami w witrynie.

  Zanim uruchomisz narzędzie do dezinstalacji, przeczytaj "Informacje o instalacji poradnika czyszczenia dla aplikacji ScanSnap Home", zamieszczone w wyświetlonej witrynie.

 2. Jeśli w Twoim komputerze jest uruchomione oprogramowanie zabezpieczeń, zatrzymaj je tymczasowo.

  Natychmiast po zainstalowaniu ScanSnap Home uruchom ponownie oprogramowanie zabezpieczające.

  Aby poznać szczegóły, jak tymczasowo zatrzymać i wznowić działanie oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania, którego używasz.

  UWAGA
  • Po zatrzymaniu działania oprogramowania zabezpieczającego nie wykonuj operacji innych niż instalacja ScanSnap Home, nawet takich jak rejestrowanie konta ScanSnap.

 3. Zainstaluj aplikację ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie skanera ScanSnap po raz pierwszy.

Jeśli problem nie ustąpi, zapoznaj się z Zapytania dotyczące problemów z aplikacją ScanSnap Home i skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.