Kiedy wyświetli się komunikat "Nie można zainstalować programu ScanSnap Home. Czy chcesz usunąć pobrane dane?" Wyświetli się komunikat (Windows)

Instalując aplikację ScanSnap Home, jeśli wyświetli się komunikat "Nie można zainstalować programu ScanSnap Home. Czy chcesz usunąć pobrane dane?", postępuj zgodnie z kolejnym komunikatem, aby rozwiązać problem.

Kiedy wyświetli się komunikat "Wystąpił błąd dostępu do folderu lub pliku."

Instalacja mogła się nie powieść, ponieważ nie można było uzyskać dostępu do folderu lub pliku. Zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home po wykonaniu następujących czynności:

 • Sprawdź, czy masz uprawnienia dostępu do folderu lub pliku

  • W przypadku, gdy ścieżka wyświetlona w oknie głównym dotyczy folderu

   Kiedy otworzysz Eksploratora plików, aby otworzyć folder, jeśli wyświetli się komunikat "Aktualnie nie masz uprawnień dostępu do tego folderu. Kliknij Kontynuuj, aby trwale uzyskać dostęp do tego folderu.", kliknij przycisk [Kontynuuj], aby uzyskać dostęp do folderu, a następnie zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home.

   Jeśli możesz bez problemu otworzyć folder, sprawdź czy możesz skopiować i zapisać plik w tym folderze. Jeśli z powodu błędu nie możesz zapisać pliku w folderze, uzyskaj upoważnienie do zapisu w folderze, a następnie zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home.

  • W przypadku, gdy ścieżka wyświetlona w oknie głównym dotyczy pliku

   Uzyskaj pozwolenie na usunięcie pliku, do pliku, a następnie usuń plik. Następnie zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home.

 • Tymczasowo zatrzymaj operacje uruchomionej aplikacji oprogramowania zabezpieczającego

  Jeśli używasz aplikacji oprogramowania zabezpieczającego na swoim komputerze, zatrzymaj tymczasowo uruchomione operacje i zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home.

  Natychmiast po zainstalowaniu ScanSnap Home uruchom ponownie oprogramowanie zabezpieczające.

  Aby poznać szczegóły, jak tymczasowo zatrzymać i wznowić działanie oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania, którego używasz.

  UWAGA
  • Po zatrzymaniu działania oprogramowania zabezpieczającego nie wykonuj operacji innych niż instalacja ScanSnap Home, nawet takich jak rejestrowanie konta ScanSnap.

  Zauważ, iż w zależności od aplikacji oprogramowania zabezpieczeń, błąd może nie zostać usunięty, ponieważ niektórych aplikacji oprogramowania zabezpieczeń nie można całkowicie zatrzymać. W takim wypadku wykonaj czysty rozruch komputera i zainstaluj aplikację ScanSnap Home.

  Aby poznać szczegóły dotyczące czystego rozruchu komputera, zapoznaj się z oficjalną witryną Microsoft.

Kiedy "Instalacja nie może zostać przeprowadzona, ponieważ jakiś proces jest uruchomiony w aplikacji ScanSnap Home. Zaczekaj aż proces dobiegnie końca, a następnie podejmij próbę ponownej instalacji."

W aplikacji ScanSnap Home uruchomiony jest inny proces.

Odczekaj chwilę i ponownie zainstaluj ScanSnap Home.

Kiedy wyświetli się komunikat "Instalacja nie może zostać przeprowadzona, ponieważ jakiś proces jest uruchomiony w aplikacji ScanSnap Home. Odinstaluj aplikację ScanSnap Home, a następnie zainstaluj ją ponownie."

Pliki aplikacji ScanSnap Home mogły ulec uszkodzeniu lub zostały umieszczone w niewłaściwym miejscu.

Wyświetl okno [Programy i funkcje], odinstaluj ScanSnap Home, a następnie zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home.

Kiedy wyświetli się komunikat "Instalacja pobranego pliku może być niekompletna." lub "Wystąpił nieoczekiwany błąd."

Oprogramowanie zabezpieczające może blokować uruchomienie pliku instalacyjnego aplikacji ScanSnap Home.

Użyj instalatora offline i zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home w następujący sposób.

 1. Pobierz instalator offline.

  Kliknij [Instalator offline] w tutaj, aby go pobrać.

 2. Zatrzymaj pracę oprogramowania zabezpieczeń.

  Natychmiast po zainstalowaniu ScanSnap Home uruchom ponownie oprogramowanie zabezpieczające.

  Aby poznać szczegóły, jak tymczasowo zatrzymać i wznowić działanie oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania, którego używasz.

  UWAGA
  • Po zatrzymaniu działania oprogramowania zabezpieczającego nie wykonuj operacji innych niż instalacja ScanSnap Home, nawet takich jak rejestrowanie konta ScanSnap.

 3. Uruchom instalator offline, aby zainstalować aplikację ScanSnap Home.

Zauważ, iż w zależności od aplikacji oprogramowania zabezpieczeń, błąd może nie zostać usunięty, ponieważ niektórych aplikacji oprogramowania zabezpieczeń nie można całkowicie zatrzymać. W takim wypadku wykonaj następujące czynności.

 • Wykonaj czysty rozruch komputera i zainstaluj aplikację ScanSnap Home

  Aby poznać szczegóły dotyczące czystego rozruchu komputera, zapoznaj się z oficjalną witryną Microsoft.

 • Odinstaluj oprogramowanie zabezpieczeń i zainstaluj aplikację ScanSnap Home

  Aby poznać szczegóły, jak odinstalować oprogramowanie zabezpieczeń, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania zabezpieczeń, którego używasz.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli klikniesz przycisk [Nie] w oknie komunikatu, aplikacja ScanSnap Home pominie proces pobierania instalatora, gdy będzie on ponownie instalowany.

 • Jeśli na komputerze zainstalowano więcej niż jedno oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie może zapobiegać niezamierzonemu uruchamianiu się pliku instalacyjnego ScanSnap Home. Jeśli zainstalowano oprogramowanie zabezpieczeń, które nie jest używane, odinstaluj je.