Przycisk [Scan/Stop] świeci się na pomarańczowo podczas skanowania

Jeśli przycisk [Scan/Stop] świeci się na pomarańczowo podczas skanowania, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy dokument zakleszczył się wewnątrz skanera ScanSnap?

Wyjmij zakleszczony dokument i wykonaj skanowanie ponownie.

Szczegóły można znaleźć w Usuwanie zakleszczonego dokumentu.

Czy skanowano dokumenty, których długość przekracza maksymalną długość, jaką można skanować za pomocą skanera ScanSnap?

Jest pewne ograniczenie długości dokumentów, jakie można skanować przy pomocy skanera ScanSnap.

Szczegóły dotyczące długości dokumentu, jaki można skanować znajdziesz w Dokumenty, które można skanować przy pomocy skanera ScanSnap.

Czy górna pokrywa jest otwarta?

Wyjmij dokument, który skanujesz i zamknij górną pokrywę.

Zamykanie górnej pokrywy

Jeśli żadne z powyższych nie ma zastosowania, zamknij prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby go wyłączyć, po czym otwórz ponownie prowadnicę podajnika, aby go włączyć i ponownie wykonaj skanowanie.

Pomiędzy wyłączeniem a ponownym włączeniem powinno być co najmniej 5 sekund.