Dokumenty nie są skanowane

Jeśli dokumenty nie są skanowane za pomocą skanera ScanSnap, sprawdź możliwe przyczyny:

Używając połączenia Wi-Fi

Czy przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap miga?

Odłącz kabel zasilający od komputera i skanera ScanSnap, po czym podłącz go ponownie.

Czas pomiędzy odłączeniem, a ponownym podłączeniem kabla musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Czy przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap miga?

Odłącz kabel zasilający od komputera i skanera ScanSnap, po czym podłącz go ponownie.

Czas pomiędzy odłączeniem, a ponownym podłączeniem kabla musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Czy przycisk [Scan/Stop] na skanerze ScanSnap miga?

Odłącz kabel USB od komputera i skanera ScanSnap, po czym podłącz go ponownie.

Czas pomiędzy podłączeniem, a odłączeniem kabla musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Czy skaner ScanSnap jest skutecznie połączony z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi?

Jeśli skaner ScanSnap nie jest skutecznie połączony z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi, zapoznaj się z Nie można połączyć skanera ScanSnap i komputera przy pomocy Wi-Fi.

Czy połączenie ze skanerem ScanSnap jest blokowane przez zaporę?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kiedy połączenie z aplikacją ScanSnap Home jest blokowane przez zaporę Windows

  Zezwól na połączenie z numerami portów używanych w ScanSnap Home, w ustawieniach zapory Windows.

  Szczegóły można znaleźć w Aby zezwolić na komunikację z numerami portów w ustawieniach zapory.

 • Kiedy połączenie sieciowe aplikacji "ScanSnap Home" jest blokowane przez oprogramowanie zabezpieczające

  Sprawdź ustawienia zapory swojego oprogramowania zabezpieczającego.

  Aby poznać szczegóły dotyczące konfiguracji ustawień zapory (takie jak rejestrowanie wyjątków zapory), zapoznaj się ze swoim oprogramowaniem zabezpieczającym lub z Pomocą.

Jeśli zapora jest włączona, połączenie ze skanerem ScanSnap może być blokowane.

Sprawdź ustawienia zapory.

 

Czy program ScanSnap Home jest zablokowany przez oprogramowanie zabezpieczające?

Skonfiguruj oprogramowanie zabezpieczające, aby zezwolić na działanie "PfuSshImgMonitor.exe".

Aby poznać szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania zabezpieczeń, którego używasz.

Czy masz dostęp do folderu [TMP] na swoim komputerze? (Mac OS)

Jeśli nie masz uprawnień [tmp] do odczytu i zapisu folderów na komputerze, nie będziesz mógł skanować dokumentów.

Ustaw uprawnienia do odczytu i zapisu folderu [tmp] w folderze [Prywatne] na komputerze.

Czy wznowiono pracę komputera po hibernacji lub trybie uśpienia?

Zeskanuj dokumenty po wznowieniu pracy komputera z trybu uśpienia, poruszając myszą lub naciskając dowolny klawisz na klawiaturze.

Czy ScanSnap Home jest uruchomiony? (Mac OS)

Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku aby uruchomić ScanSnap Home.

Używając połączenia USB

Czy przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap miga?

Odłącz kabel zasilający od komputera i skanera ScanSnap, po czym podłącz go ponownie.

Czas pomiędzy odłączeniem, a ponownym podłączeniem kabla musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Czy przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap miga?

Odłącz kabel zasilający od komputera i skanera ScanSnap, po czym podłącz go ponownie.

Czas pomiędzy odłączeniem, a ponownym podłączeniem kabla musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Odłącz kabel zasilający magistrali USB od komputera i skanera ScanSnap, po czym podłącz go ponownie.

Czas pomiędzy odłączeniem, a ponownym podłączeniem kabla musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Czy przycisk [Scan/Stop] na skanerze ScanSnap miga?

Odłącz kabel USB od komputera i skanera ScanSnap, po czym podłącz go ponownie.

Czas pomiędzy podłączeniem, a odłączeniem kabla musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Czy dioda LED zasilania na skanerze ScanSnap miga?

Odłącz kabel zasilający od komputera i skanera ScanSnap, po czym podłącz go ponownie.

Czas pomiędzy odłączeniem, a ponownym podłączeniem kabla musi wynosić co najmniej 5 sekund.

Czy połączono skaner ScanSnap z komputerem przed zainstalowaniem oprogramowania ScanSnap Home? (Windows)

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Device Manager.

  Aby poznać szczegóły dotyczące Menedżera urządzeń, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno [Menedżer urządzeń].

 2. Usuń nazwę urządzenia (np. "Urządzenie USB", która różni się w zależności od systemu operacyjnego) w [Inne urządzenia] w [Menedżer urządzeń].

 3. Odłącz kabel USB od komputera.

 4. Zrestartuj komputer.

 5. Połącz skaner ScanSnap z komputerem za pomocą kabla USB i spróbuj powtórzyć skanowanie.

Czy program ScanSnap Home jest zablokowany przez oprogramowanie zabezpieczające?

Skonfiguruj oprogramowanie zabezpieczające, aby zezwolić na działanie "PfuSshImgMonitor.exe".

Aby poznać szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania zabezpieczeń, którego używasz.

Czy masz dostęp do folderu [TMP] na swoim komputerze? (Mac OS)

Jeśli nie masz uprawnień [tmp] do odczytu i zapisu folderów na komputerze, nie będziesz mógł skanować dokumentów.

Ustaw uprawnienia do odczytu i zapisu folderu [tmp] w folderze [Prywatne] na komputerze.

Czy używasz koncentratora USB?

Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz skaner ScanSnap bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB.

Czy wznowiono pracę komputera po hibernacji lub trybie uśpienia?

Zeskanuj dokumenty po wznowieniu pracy komputera z trybu uśpienia, poruszając myszą lub naciskając dowolny klawisz na klawiaturze.

Czy działa jakieś inne urządzenie USB, oprócz skanera ScanSnap?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Odłącz inne urządzenia USB od komputera, aby tylko skaner ScanSnap był do niego podłączony.

 2. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.

 3. Ponownie podłącz inne urządzenia USB do komputera.

Czy ScanSnap Home jest uruchomiony? (Mac OS)

Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku aby uruchomić ScanSnap Home.

Jeśli problem nie ustąpi, zapoznaj się z Zapytania dotyczące problemów z aplikacją ScanSnap Home i skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.