Tryb bezprzewodowy nie przełącza się automatycznie

Jeśli tryb bezprzewodowy nie przełącza się automatycznie, zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.