Łączenie tymczasowe skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym bezpośrednio przy pomocy połączenia bezpośredniego

Kiedy nie można ustanowić połączenia z bezprzewodowym punktem dostępu, tymczasowo połącz ręcznie skaner ScanSnap z urządzeniem przenośnym przy pomocy sieci Wi-Fi, wykorzystując połączenie bezpośrednie.

Kiedy wyłączysz skaner ScanSnap i ponownie go włączysz, tryb połączenia Wi-Fi powróci do stanu określonego ostatnio w narzędziu ScanSnap Wireless Setup Tool.

WSKAZÓWKA
 • Aby na stałe połączyć skaner ScanSnap z urządzeniem przenośnym za pomocą połączenia bezpośredniego, w narzędziu ScanSnap Wireless Setup Tool wybierz [Tryb Połączenie bezpośrednie] dla trybu bezprzewodowego.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

  Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 1. Zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa), aby wyłączyć skaner ScanSnap. Zamknij prowadnicę podajnika, aby wyłączyć skaner ScanSnap.
 2. Włącz przełącznik Wi-Fi znajdujący się z tyłu skanera ScanSnap.
 3. Przytrzymując przycisk WPS znajdujący się z tylu skanera ScanSnap, otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby włączyć zasilanie. Przytrzymując przycisk [Scan/Stop], otwórz prowadnicę podajnika, aby włączyć zasilanie.

  W tym miejscu naciśnij przycisk WPS i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na zielono.

  W tym miejscu naciśnij przycisk [Scan/Stop] i przytrzymaj go przez ponad 3 sekundy, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na zielono.

  Gdy tryb połączenia Wi-Fi zostanie zmieniony na tryb połączenia bezpośredniego, wskaźnik Wi-Fi zaświeci się na pomarańczowo.

  Wskaźnik Wi-Fi
  Wskaźnik Wi-Fi
 4. Otwórz ekran w celu ustawienia funkcji Wi-Fi w urządzeniu przenośnym.
  WSKAZÓWKA
  • Aby znaleźć szczegóły, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia przenośnego.

 5. Wprowadź nazwę sieci skanera ScanSnap (SSID) i klucz zabezpieczeń w oknie ustawienia funkcji Wi-Fi.

  Na spodzie skanera ScanSnap podano domyślną nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczeń.

 6. Uruchom aplikację ScanSnap Connect Application na urządzeniu przenośnym i połącz bezpośrednio skaner ScanSnap z urządzeniem przenośnym.

  Kiedy skaner ScanSnap jest połączony bezpośrednio z urządzeniem przenośnym przy pomocy połączenia bezpośredniego, wskaźnik Wi-Fi świeci się na zielono.

  Aby poznać szczegóły jak obsługiwać aplikację ScanSnap Connect Application, zapoznaj się z Podręcznikiem podstawowej obsługi (Połączenie komórkowe).

  Aby wyświetlić Podręcznik podstawowej obsługi (Połączenie komórkowe) na swoim urządzeniu przenośnym, uruchom aplikację ScanSnap Connect Application na urządzeniu i stuknij przycisk [Informacje] (iOS)/Menu (Android) przycisk [Pomoc] na ekranie [Lista plików] aplikacji ScanSnap Connect Application.