Konfigurowanie ustawień Wi-Fi

Użyj narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool do skonfigurowania ustawień Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

Narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool można również użyć do sprawdzenia połączenia pomiędzy skanerem ScanSnap a bezprzewodowym punktem dostępu, siły sygnału bezprzewodowego punktu dostępu, informacji o Wi-Fi, takich jak nazwa (SSID) podłączonej sieci i informacji dotyczących skanera ScanSnap, takich jak nazwa skanera, adres IP i adres MAC.

W tej części omówiono sposób uruchamiania narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool w aplikacji ScanSnap Home.

Szczegóły dotyczące sposobu używania narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

UWAGA
 • Skaner ScanSnap nie może być połączony jednocześnie z dwoma lub więcej komputerami lub urządzeniami przenośnymi.

 • Jeśli występują dwa rodzaje SSID (2,4 GHz i 5 GHz) bezprzewodowego punktu dostępu, użyj SSID 2,4 GHz.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
 4. Kliknij przycisk [Konfiguracja połączenia bezprzewodowego], aby uruchomić narzędzie ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool i skonfiguruj ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Jeśli nie można uruchomić narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool mimo że skaner ScanSnap jest połączony z komputerem za pomocą kabla USB, zapoznaj się z Skanera ScanSnap nie można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB i podejmij odpowiednie kroki.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
 4. Kliknij przycisk [Konfiguracja połączenia bezprzewodowego], aby uruchomić narzędzie ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool i skonfiguruj ustawienia Wi-Fi dla skanera ScanSnap.

  Jeśli nie można uruchomić narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool mimo że skaner ScanSnap jest połączony z komputerem za pomocą kabla USB, zapoznaj się z Skanera ScanSnap nie można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB i podejmij odpowiednie kroki.