Arkusz nośny nie jest podawany bezproblemowo / występują zakleszczenia papieru

Jeśli arkusz nośny nie jest podawany bezproblemowo lub występują zakleszczenia papieru, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy prawidłowo załadowałeś arkusz nośny do skanera ScanSnap?

Załaduj prawidłowo arkusz nośny.

Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania arkusza nośnego, zapoznaj się z Skanowanie dokumentów większych niż formatu A4 lub Letter.

Czy prawidłowo załadowałeś arkusz nośny do skanera ScanSnap?

Załaduj prawidłowo arkusz nośny.

Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania arkusza nośnego, zapoznaj się z Skanowanie dokumentów większych niż formatu A4 lub Letter.

Aby poznać szczegóły dotyczące wkładania arkusza nośnego, zapoznaj się z Skanowanie dokumentów większych niż formatu A4 lub Letter (za pomocą arkusza nośnego).

Czy do arkusza nośnego włożono gruby papier?

Są pewne ograniczenia co do grubości papieru, jaki można skanować przy pomocy arkusza nośnego. Skanowanie arkusza nośnego z papierem, którego grubość przekracza ten limit, może uszkodzić arkusz nośny lub spowodować zakleszczenie papieru.

Aby poznać szczegóły dotyczące grubości papieru, jaki można skanować przy pomocy arkusza nośnego, zapoznaj się z Dokumenty, które można skanować przy pomocy skanera ScanSnap.

Czy skanowano arkusz nośny przy otwartej prowadnicy wyjściowej?

Skanowanie arkusza nośnego przy otwartej prowadnicy wyjściowej, może uszkodzić arkusz nośny lub spowodować zakleszczenie papieru.

Należy zamknąć prowadnicę wyjściową, aby móc skanować arkusz nośny.

Zamykanie prowadnicy wyjściowej
Zamykanie prowadnicy wyjściowej

Czy zestaw rolek jest zużyty?

Wymień zestaw rolek, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • Wyświetla się powiadomienie o potrzebie wymiany zestawu rolek na Ustawienia ekranu głównego, na panelu dotykowym skanera ScanSnap.

 • Upłynął rok od początku użytkowania zestawu rolek.

Aby poznać szczegóły dotyczące wymiany zestawu rolek, zapoznaj się z Wymiana zestawu rolek.

Wymień zestaw rolek.

Szczegóły można znaleźć w Wymiana zestawu rolek.

Czy zestaw rolek jest brudny?

Wyczyść zestaw rolek.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Regularna pielęgnacja.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Czyszczenie skanera ScanSnap.

Czy rolka podająca lub wysuwająca jest brudna?

Wyczyść rolkę podającą i wysuwającą.

Aby poznać szczegóły dotyczące czyszczenia, zapoznaj się z Czyszczenie skanera ScanSnap.

Czy wewnątrz skanera ScanSnap nie ma żadnych obcych ciał?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wyjmij dokument z podajnika papieru ADF (pokrywa).

  Wyjmij dokument z prowadnicy podajnika.

 2. Pociągnij element zwalniający podajnika ADF do siebie, aby otworzyć górną część podajnika ADF.

  Otwieranie górna część podajnika ADF
 3. Otwórz górną pokrywę i prowadnicę wyjściową.

  Otwieranie górnej pokrywy
  Otwieranie górnej pokrywy
 4. Usuń wszelkie obce ciała z wnętrza skanera ScanSnap.

 5. Zamknij górną część podajnika ADF.

  Zamknij górną część podajnika ADF, aż usłyszysz odgłos kliknięcia.

  UWAGA
  • Upewnij się, że górna część podajnika ADF jest w pełni zamknięta.

   W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia papieru lub innych błędów podawania lub też mogą wystąpić usterki obrazu.

 6. Zamknij górną pokrywę i prowadnicę wyjściową.

  Zamknij górną pokrywę aż usłyszysz odgłos kliknięcia.

  UWAGA
  • Upewnij się, że górna pokrywa jest w pełni zamknięta.

   W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia papieru lub innych błędów podawania lub też mogą wystąpić usterki obrazu.

Czy arkusz nośny jest zabrudzony?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Czy skanowano tylko arkusze nośne w trybie ciągłym?

Przed skanowaniem za pomocą arkusza nośnego włóż około 50 arkuszy papieru z recyklingu.

Papier PPC (z recyklingu) może być pusty lub zadrukowany.