Zanim skonfigurujesz ustawienia Wi-Fi

W tej części omówiono istotne kwestie, których należy być świadomym przed skonfigurowaniem ustawień Wi-Fi. Wybierz jeden z następujących trybów połączenia Wi-Fi dla połączenia skanera ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym. Wybierz tryb połączenia w zależności od środowiska, w którym używasz skanera ScanSnap.

Określ tryb połączenia Wi-Fi w narzędziu ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

Łączenie skanera ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym

Wybierz jeden z następujących trybów połączenia Wi-Fi dla połączenia skanera ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym. Wybierz tryb połączenia w zależności od środowiska, w którym używasz skanera ScanSnap.

Określ tryb połączenia Wi-Fi na panelu dotykowym skanera ScanSnap.

Połączenie przez punkt dostępu

Skaner ScanSnap można połączyć z komputerem lub urządzeniem przenośnym przy pomocy bezprzewodowego punktu dostępu.

Należy połączyć ScanSnap z tym samym bezprzewodowym punktem dostępu, z którym połączony jest komputer lub urządzenie przenośne.

Połączenie bezpośrednie

Połącz skaner ScanSnap z komputerem lub z urządzeniem przenośnym w sposób bezpośredni, bez użycia bezprzewodowego punktu dostępu.

Skaner ScanSnap przekazuje nazwę sieci (SSID), zamiast bezprzewodowego punktu dostępu. Aby w sposób bezpośredni połączyć komputer lub urządzenie przenośne ze skanerem ScanSnap, skonfiguruj połączenie przy pomocy nazwy sieci (SSID) skanera ScanSnap w ustawieniach Wi-Fi komputera lub urządzenia przenośnego.

Na panelu dotykowym skanera ScanSnap możesz sprawdzić takie informacje jak nazwa sieci (SSID) i klucz zabezpieczeń, wymagane do ustanowienia połączenia bezpośredniego.

Nawiązywanie bezpośredniego połączenia, gdy środowisko połączenia to jedno z następujących:

  • Nie można ustanowić połączenia z bezprzewodowym punktem dostępu

  • Połączenie z bezprzewodowym punktem dostępu jest niestabilne

  • Nie można wyłączyć funkcji ogranicznika prywatności bezprzewodowego punktu dostępu w środowisku publicznej sieci bezprzewodowej LAN obiektów publicznych

  • Jesteś w środowisku, w którym urządzenia bezprzewodowe nie mogą się ze sobą komunikować, takim jak sieć bezprzewodowa chroniona zabezpieczeniami

Zauważ, że skaner ScanSnap nie spełnia funkcji bezprzewodowego punktu dostępu ani funkcji routera. Dlatego komputera ani urządzenia przenośnego połączonego ze skanerem ScanSnap nie można połączyć z Internetem ani z innymi urządzeniami przy pomocy Wi-Fi.

Połączenie przez punkt dostępu

Skaner ScanSnap można połączyć z komputerem lub urządzeniem przenośnym przy pomocy bezprzewodowego punktu dostępu.

Należy połączyć ScanSnap z tym samym bezprzewodowym punktem dostępu, z którym połączony jest komputer lub urządzenie przenośne.

Połączenie bezpośrednie

Połącz skaner ScanSnap z komputerem lub z urządzeniem przenośnym w sposób bezpośredni, bez użycia bezprzewodowego punktu dostępu.

Skaner ScanSnap przekazuje nazwę sieci (SSID), zamiast bezprzewodowego punktu dostępu. Aby w sposób bezpośredni połączyć komputer lub urządzenie przenośne ze skanerem ScanSnap, skonfiguruj połączenie przy pomocy nazwy sieci (SSID) skanera ScanSnap w ustawieniach Wi-Fi komputera lub urządzenia przenośnego.

Na etykiecie umieszczonej na spodzie skanera ScanSnap możesz sprawdzić takie informacje jak nazwa sieci (SSID) i klucz zabezpieczeń, wymagane do ustanowienia połączenia bezpośredniego.

Nawiązywanie bezpośredniego połączenia, gdy środowisko połączenia to jedno z następujących:

  • Nie można ustanowić połączenia z bezprzewodowym punktem dostępu

  • Połączenie z bezprzewodowym punktem dostępu jest niestabilne

  • Nie można wyłączyć funkcji ogranicznika prywatności bezprzewodowego punktu dostępu w środowisku publicznej sieci bezprzewodowej LAN obiektów publicznych

  • Jesteś w środowisku, w którym urządzenia bezprzewodowe nie mogą się ze sobą komunikować, takim jak sieć bezprzewodowa chroniona zabezpieczeniami

Zauważ, że skaner ScanSnap nie spełnia funkcji bezprzewodowego punktu dostępu ani funkcji routera. Dlatego komputera ani urządzenia przenośnego połączonego ze skanerem ScanSnap nie można połączyć z Internetem ani z innymi urządzeniami przy pomocy Wi-Fi.

WSKAZÓWKA

Łączenie skanera ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu

Jeśli dla trybu połączenia Wi-Fi wybrano połączenie przez punkt dostępu, możesz połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu w następujący sposób:

Wybierz punkt dostępu

Z listy bezprzewodowych punktów dostępu wykrytych przez skaner ScanSnap, wybierz bezprzewodowy punkt dostępu i połącz z nim skaner ScanSnap.

Skonfiguruj ręcznie

Podczas łączenia z bezprzewodowym punktem dostępu, który nie został wykryty przez skaner ScanSnap, musisz wprowadzić informacje o bezprzewodowym punkcie dostępu, (takie, jak SSID i protokół zabezpieczeń).

Naciśnij przycisk WPS (funkcja WPS)

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu obsługuje funkcję WPS, możesz połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu, naciskając przycisk WPS bezprzewodowego punktu dostępu.

Wprowadź kod PIN (funkcja WPS)

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu obsługuje funkcję WPS, wprowadź kod PIN dla skanera ScanSnap w oknie konfiguracji bezprzewodowego punktu dostępu, aby połączyć skaner z tym punktem.

Połączenie z bezprzewodowym punktem dostępu jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy kod PIN skanera ScanSnap pasuje do kodu zarejestrowanego dla bezprzewodowego punktu dostępu.